Συντήρηση

SL380942

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση ξύλινων
σπιτιών

Τα ξύλινα σπίτια έχουν μία ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν μία άφθαρτη και φυσική πρώτη ύλη, η οποία διατηρεί τη ζωντάνια της στο πέρασμα του χρόνου. Η τοποθεσία των ξύλινων κατοικιών καθορίζει και επηρεάζει τη συχνότητα της συντήρησης τους. Οι υπηρεσίες μας έχουν ως κύριο στόχο, εκτός από την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, και την ικανοποίησή σας. Θέλοντας να σας αποδείξουμε τη μεθοδικότητα που μας διακρίνει, έχουμε καταγράψει τις βασικές ενέργειες των συντηρήσεών μας όσον αφορά τα ξύλινα σπίτια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η διαδικασία μας

Η συνολική διαδικασία ξεκινά με μία επίσκεψη στον χώρο σας, έτσι ώστε να γίνει η πρώτη γενική και σημαντική εκτίμηση. Έπειτα, ακολουθεί η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών που χρειάζεται η κατοικία σας, ενώ στη συνέχεια λαμβάνει χώρα μία παρουσίαση και μία επεξήγηση όλων των πορισμάτων που έχουν αντληθεί. Τέλος, διαμορφώνουμε μία αναλυτική οικονομική προσφορά, η οποία συνοδεύεται με όλες τις απαραίτητες επιμέρους πληροφορίες όπως είναι το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί η ολοκλήρωση της συντήρησης, και την μοιραζόμαστε μαζί σας.

Η εταιρία μας χαρακτηρίζεται από πολυετή εμπειρία και ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Υποστηρίζουμε, χωρίς αμφιβολία, πως η ικανοποίησή σας εξασφαλίζεται μέσα από τη στενή επικοινωνία, η οποία οδηγεί στην κατανόηση και στην εκπλήρωση των επιθυμιών σας.
SL380924

Ας συζητήσουμε για το δικό σας σπίτι.

Δείξτε μας εμπιστοσύνη και η συντήρηση του σπιτιού σας θα βρίσκεται σε ασφαλή χέρια.